Vindkraftverk og solceller til Bryne VG skole

Nye Bryne Videregående skole som bygges i disse dager har bestilt 4 vertikale vindkraftverk og 24 solcellepaneler fra WENAS. Anlegget har en samlet installert effekt på 10kW.
Anlegget blir det første anlegget i Skandinavia som samkjører vind og sol i samme invertere i en hybrid løsning.