Ny godkjenning av vindkraftverk

WEN AS fikk godkjenning på bygging av en WindEn 45 kW gårdsvindmølle på Flatanger i Nord Trøndelag. 
"Kommunen ser det som svært spennende at landbruket er aktive i forhold til å utvikle drifta gjennom produksjon av kraft basert på lokale ressurser. Her er det snakk om kraftproduksjon beregnet til å dekke gårdens behov, og dersom det blir et lite overskudd vil dette bli solgt inn på nettet.
Ansvarlig søker, Wind Energy Nordic AS har lang erfaring med denne typen konstruksjoner, og det er et velprøvd konsept i nordisk sammenheng" skriver Kommunen i sitt vedtak.